Soudce nás neustále nutí hledat chyby v nás, v ostatních či v okolnostech. Způsobuje nám většinu našich úzkostí, vzteku, pocity zklamání, hanby a viny. Je také příčinou mnoha konfliktů ve vztazích. Přivolává si na pomoc další sabotéry a aktivuje je. 

Prvním způsobem, který Soudce používá k tomu, aby nás sabotoval, je neustálé posuzování a mučení sama sebe. Neustále se viníme za svoje chyby minulé i současné, hledáme v sobě nedostatky, trápíme se. 

Pokud se náš Soudce zaměřuje spíše na druhé, máme potřebu se neustále srovnávat, ať už s těmi lepšími nebo horšími a hledáme na ostatních, co dělají špatně. 

Někteří z nás se zase víc soustředí na posuzování situací a okolností. Soudce trvá na tom, že situace či výsledky jsou špatné, nevidí v nich dary ani příležitosti. Buduje v nás základ pro jednu z nejničivějších lží: Budu šťastná až, když ….

Jak Soudce využít, aby neškodil a jednal v náš prospěch?

Položte si otázky: Kdy je váš vnitřní Soudce aktivní? Kdy nejčastěji zažíváte negativní emoce? Zkuste se na tyto situace zaměřit, pozorujte svého Soudce, vnímejte, jak se projevuje. Vybavte si situace z minulosti, kdy jste kritizovali sami sebe, negativně posuzovali vašeho partnera nebo si pro sebe opět stanovili nové “až”, za kterým se právě ženete? 

Pravděpodobně zjistíte, že tyto myšlenky máte velmi často. Máme je všichni.  Rozdíl je v tom, do jaké míry je váš Soudce aktivní a jak moc velký vliv nad vámi má.

Již samotným pozorováním vašeho Soudce a rozpoznáváním jeho myšlenek se váš život zlepší. Všimněte si rozdílu: „Nezvládnu to!” a „Můj Soudce mi říká, že to nezvládnu.” Je důležité poznat hlas svého Soudce a pochopit, že Soudce nejste VY sama

Náš Soudce nikdy nespí. Nezmizí kouzelnou hůlkou. Ale když přestaneme věřit jeho lžím, přestaneme se na svět dívat přes černé brýle, na všech hned hledat chyby a budeme mít lepší vztahy. Přestaneme jednat z pozice Ega/našeho Soudce, napojíme se na naše moudré já, našeho Mudrce/Vědmu a vykročíme na cestu k štěstí a vnitřnímu klidu. 

Jak zjistím, který ze sabotérů mě nejvíc limituje?

Pokud vás téma zajímá a chcete zjistit, které sabotéry si nosíte v hlavě, můžete si udělat test ZDARMA. Stačí jen vyplnit dotazník (v angličtině trvá 10 minut). V případě zájmu o individuální interpretaci výsledků testu, mi napište. Ráda s lidmi objevuji, co konkrétně je brzdí v cestě za úspěchem a pomáhám se sabotéry v hlavě pracovat, tak aby byli užiteční.