Shizard Shamine autor konceptu sabotéři v hlavě indetifikovat 9 sabotérů a hlavního jednoho hlavního sabotéra – Soudce. Každý ze sabotérů má jiné vlastnosti. To, jakého pomocníka si k sobě Soudce vybere, záleží nejen na povaze jedince, ale zejména na tom, jaké výchovné metody jeho rodiče v dětství uplatňovali. Sabotéři mohli vzniknout i později a to jako reakce na silné a emotivní životní situace. 

Sabotéři v nás vznikají v dětství

Například jako dítě jste nedostávala moc pozornosti a péče. Místo toho, aby váš dětský mozek správně vyhodnotil, že jste vychovávána rodiči, kteří nevědí, jak se věnovat dítěti, začne si hledat vysvětlení. Vznikne Soudce, který dítě chrání, aby citově přežilo. Dítě je na rodičích závislé a udělá vše pro to, aby jej rodiče měli rádi. Soudce vnukne dítěti myšlenku, že pozornost rodičů si nezasluhuje, že se špatně chová a pochvalu si musí zasloužit. 

K čemu to pak vede? Jako dospělí máme k sobě malou sebeúctu. Snažíme se, aby všichni ostatní byli spokojeni a plni radosti, protože jsme si do hlavy zapsali větu: “lásku si musím zasloužit”. Dusíme svoji přirozenost, vybíráme si nesprávné typy partnerů. 

Jak poznáme, že nás ovládají sabotéři?

Nejrychlejším způsobem, jak to spolehlivě poznat, je všímat si emocí, které prožíváme. Veškeré naše negativní či destruktivní pocity, jsou produkovány sabotéry. Poznáte sami sebe v jednom z 9 sabotérů? 

 

Vnitřní sabotéři

Soudce

Hledá nedostatky v nás, v ostatních či v okolnostech. Do velké míry způsobuje naše zklamání, vztek, lítost, vinu, hanbu a úzkost. Přivolává si na pomoc další sabotéry a ty poté aktivuje. Soudce je univerzálním sabotérem, kterého máme všichni.

Hyper úspěšný/Hyperachiever

Jeho sebeúcta a sebeocenění závisí na neustálých výkonech a úspěchu. Je vysoce zaměřený na vnější úspěchy, což vede k neudržitelnému workoholismu a ke ztrátě přístupu k hlubším emocionálním a vztahovým potřebám.

Utěšitel/Pleaser

Nepřímo se snaží být přijat a získat náklonnost tím, že pomáhá ostatním, utěšuje, zachraňuje je a lichotí jim. Ztrácí přehled o vlastních potřebách a v důsledku se cítí rozmrzele. Velmi potřebuje být oblíbený, snaží se toho docílit pomáháním, utěšováním, zachraňováním či lichocením ostatním. Potřebuje se neustále ujišťovat, že ho ostatní přijímají a mají ho rádi.

Puntičkář/Stickler

Miluje perfekcionismus a extrémně potřebuje řád a organizace. Pociťuje neustálou frustraci a zklamání ze sebe i ostatních, protože nesplňují vysoké požadavky. Úzkostlivě střeží pořádek a rovnováhu, kterou vytvořil, aby ji ostatní nezničili. 

Oběť/Victim

Tento vzorec získávání pozornosti a náklonnosti je založený na emocích a náladách. Extrémní zaměření se na vnitřní pocity, zejména ty bolestivé. Záblesky mučednictví. Je-li kritizován nebo nepochopen, má tendence k ústupu, trucování a vzdoru. Když se dostane do úzkých, chce se zhroutit a vše vzdát.

Hyper racionální/Hyperrational

Silné a výhradní zaměření se na racionální zpracování všeho, včetně vztahů. Může být vnímán jako neosobní, rezervovaný a intelektuálně povýšený. Jeho mysl je náruživá a aktivní, někdy působí intelektuálně povýšeně nebo rezervovaně. Je uzavřený, nedovoluje mnoha lidem objevit jeho hlubší pocity.

Hyper ostražitý/ Hypervigilant

Neustále pociťuje intenzivní úzkost ze všech nebezpečí života a silně se zaměřuje na to, co by se mohlo pokazit. Ostražitost, která nikdy nespí. Je vždy úzkostlivý, s chronickými pochybami o sobě i ostatních.

Neuspokojitelný/Restless

Neustále hledá větší vzrušení v dalších a dalších činnostech nebo potřebuje být permanentně něčím zaměstnán. Zřídkakdy ho uspokojuje a naplňuje činnost, kterou právě vykonává. Snadno se rozptyluje a je příliš roztržitý. Hledá vzrušení a různorodost nikoli bezpečí a pohodlí.

Kontrolor/Controller

Má úzkostlivou potřebu převzít vedení a mít situaci pod kontrolou, měnit činy ostatních lidí tak, aby odpovídaly jeho představám. Pokud se mu to nepodaří, zažívá ještě větší úzkost a netrpělivost. Má silnou potřebu vše kontrolovat a být ve vedoucí pozici. S ostatními raději komunikuje prostřednictvím soutěživosti, výzvy, tělesnosti či konfliktních situací, než aby zapojoval jemné emoce.

Unikač/Avoider

Extrémně se zaměřuje na pozitivní a příjemné stránky života. Vyhýbá se obtížím, nepříjemným úkolům a konfliktům.Vyhýbá se konfliktům a kývá na věci, které si ve skutečnosti nepřeje. Ztrácí se v uklidňujících rutinách a zvycích, při řešení nepříjemných úkolů prokrastinuje.

Který ze sabotérů převládá u vás?

Pokud vás téma zajímá a chcete zjistit, které sabotéry si nosíte v hlavě, můžete si udělat test ZDARMA. Stačí jen vyplnit dotazník (v angličtině trvá 10 minut). V případě zájmu o individuální interpretaci výsledků testu, mi napište. Ráda s lidmi objevuji, co konkrétně je brzdí v cestě za úspěchem a pomáhám se sabotéry v hlavě pracovat, tak aby byli užiteční. 

Renata Anisimová

Je systemická koučka a nadšená propagátorka konceptu Pozitivní Inteligence. Baví ji poznávat lidi a jejich příběhy, pomáhat jim dosáhnout vysněných snů a cílů. Ve své praxi vychází především ze systemického přístupu a myšlení. 

Zabývá se i mentálním tréninkem, jak ovládnout sabotéry v naší hlavě.