Koučink je rozhovor, kdy kouč pokládá otázky a pomáhá partnerovi přemýšlet jiným způsobem než dosud, uvědomovat si své potřeby, mentální nastavení a přicházet na to, jak dosahovat cílů či změn, které potřebuje. Při koučování vycházím ze systemického přístupu.

Název „systemika“ je odvozen od slova „systém“.

 

Systemický přístup

   • systemika je přístup, který bere v úvahu celý systém a všechny vztahy v daném systému zahrnuté. Dívá se na člověka v celé šíři jeho rolí, sociálních a vztahových souvislostí (firma, rodina, tým) a hledá řešení, které vyhovuje všem rolím. 
   • na člověka nahlíží jako na živý systém, který se neustále mění. Člověk se každodenně učí, získává nové znalosti, zkušenost a dovednosti a mají na něj taktéž vliv ostatní jedinci a skupiny lidí. 
   • vnímá člověka jako plně kompetentního. Vše potřebné má člověk v sobě a je expertem na sebe sama a svůj život. 
   • staví na všem, co funguje, co je pro nás užitečné, a to dále rozvíjí. 
   • systemický přístup se nezaměřuje na jednu “správnou cestu”, ale zvažuje více možností. 

Systemika také říká, že nemáme přístup k objektivní realitě a že si sami konstruujeme svůj svět i svoji budoucnost. Každý z nás má subjektivní realitu a během života se na stejnou událost můžeme podívat mnoha způsoby.

Renata Anisimová

Je systemická koučka a nadšená propagátorka konceptu Pozitivní Inteligence. Baví ji poznávat lidi a jejich příběhy, pomáhat jim dosáhnout vysněných snů a cílů. Ve své praxi vychází především ze systemického přístupu a myšlení. 

Zabývá se i mentálním tréninkem, jak ovládnout sabotéry v naší hlavě.